מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

פתיחת הליך פשיטת רגל לפני מיצוי הליכי הוצאה לפועל

Hebrew

סעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל קובע שנושה שיש לו פסק דין סופי וחלוט לפיו על החייב לשלם לו סכום כסף, זכאי להוציא לחייב התראת פשיטת רגל, לפיה על החייב לשלם לו את סכום הכסף תוך 7 ימים.

במידה והחייב לא ישלם לנושה את סכום הכסף תוך 7 ימים, הדבר יוגדר כמעשה פשיטת רגל לפי סעיף 5(6) לפקודה, שבגינו הנושה יהיה זכאי לנקוט בהליכי פשיטת רגל כנגד החייב ולהגיש בקשה לפשיטת רגל לגביו.

במסגרת הליך פש"ר 8992-08-19 ר.א. נ' א.א שהתנהל בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע, קבע בית המשפט שבמידה והנושה פתח בהליכי הוצאה לפועל למימוש פסק הדין כנגד החייב, אין חובה למצות את הליכי ההוצאה לפועל לפני הוצאת התראת פשיטת רגל וניתן להוציא את התראת פשיטת הרגל גם במקרה שבו הליכי ההוצאה לפועל טרם מוצו.

כיצד הגיע המקרה לפתחו של בית המשפט?

תיק זה עסק בבקשה להמצאת התראת פשיטת רגל שהגישה אשה כנגד בעלה לשעבר וזאת מאחר שהבעל הפר פסק דין שנתן תוקף להסכם גירושין שנחתם ביניהם ואשר חייב אותו לשלם לה דמי מזונות עבור ילדיהם המשותפים. כתוצאה מכך צבר הבעל חוב מזונות בסך של מעל 100,000 ₪.

הבעל טען שהאשה כבר מנהלת כנגדו תיק הוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין למזונות ועל כן אין לבית המשפט כל סמכות לנקוט בהליכי פשיטת רגל כנגדו כל עוד היא מנהלת את תיק ההוצאה לפועל כנגדו.

עוד טען הבעל שהאשה הגישה את הבקשה בחוסר תום לב וכחלק ממסע הנקמה שהיא מנהלת נגדו עקב פרידתם וכי למעט תשלום המזונות, שנקבע בסכום גבוה, הוא קיים את כל הוראות הסכם הגירושין שנחתם ביניהם.

מעבר לכך, הוא אף עושה מאמצים עילאיים לעמוד בתשלום המזונות, על אף הסכום הגבוה. בנוסף טען הבעל שאם יינקטו נגדו הליכי פשיטת רגל הוא לא יוכל לעסוק במקצועו כעורך דין, דבר שיפגע קשות בפרנסתו ובחופש העיסוק שלו.

האשה טענה שאין כל מניעה משפטית לנקוט בהליכי פשיטת רגל כנגד הבעל גם בזמן שהיא מנהלת נגדו הליכי הוצאה לפועל, בפרט שהיא לא הצליחה לגבות ממנו את חוב המזונות במסגרת הליכי ההוצאה לפועל שהיא נקטה כנגדו, וזאת גם מאחר שהוא כל הזמן מחליף כתובות מגורים, דבר שמקשה על האפקטיביות של ההליכים כלפיו.

בית המשפט קבע: ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל למרות הלייכי ההוצל"פ!

בית המשפט קבע שהבעל אמנם הציג את טענתו כטענה בדבר חוסר הסמכות של בית המשפט, אולם מובן שיש לבית המשפט סמכות לדון בבקשה להתראת פשיטת רגל כנגד חייב גם בשעה שמתנהלים נגדו הליכי הוצל"פ.

לפיכך, השאלה שעומדת להכרעה אינה שאלה של סמכות, אלא בדבר התאמת הליכי פשיטת הרגל לנסיבות המקרה דנן, לרבות בדבר תום הלב של האשה לעניין הגשת הבקשה לבית המשפט כאמור.

במסגרת פסק הדין החשוב רע"א 8131/17 מזרחי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ התייחס בית המשפט העליון ליחס שבין הליכי הוצאה לפועל להליכי פשיטת הרגל וקבע שלכל אחד מההליכים הללו יש מטרות שונות ואין חובה למצות הליכי הוצל"פ כנגד הבעל לפני שנוקטים נגדו בהליכי פש"ר וזאת גם כאשר הליכי ההוצל"פ מניבים תוצאות.

מדובר בשני הליכים שאינם סותרים זה את זה, אלא עומדים זה לצד זה.

במקרה זה, האשה נקטה בהליכי גביית חוב המזונות בהוצאה לפועל כלפי הבעל ובמשך למעלה מ-3 שנים, ללא הועיל ומבלי שהם הביאו לגביית חוב המזונות של הבעל, שמאז רק הולך וגדל. לפיכך, אין מקום למנוע ממנה מלנקוט בהליכי פשיטת רגל כנגד הבעל ואין בנסיבות אלו כדי להעיד על כך שהיא הגישה את הבקשה בחוסר תום לב.

לגבי טענת הבעל שנקיטת הליכי פש"ר נגדו תמנע ממנו מלעסוק במקצועו כעורך דין, קבע בית המשפט שאכן הליכי פשיטת רגל הם בעלי משמעות מרחיקת לכת לגבי כל חייב ולגבי עורך דין בפרט, ולכן אין להתיר פתיחת הליך פשיטת רגל כאשר קיים ספק ממשי לגבי היקף החובות הכספיים האמיתיים של החייב.

אולם, במקרה דנן, אין ספק בדבר קיומו של חוב מזונות בסכום גבוה וזאת כפי שעולה מתדפיס התנועות שבתיק ההוצאה לפועל המנוהל נגדו.

בנוסף, כל עוד הבעל יקיים את התראת הפש"ר לא ינקטו כנגדו הליכי פשיטת רגל והוא יוכל להמשיך לעבוד במקצועו כעורך דין.

היחס בין מתן התראה לפי פקודת פש"ר להוכחת חדלות פירעון לפי סעיף 110 לחוק החדש

בית המשפט הוסיף וקבע שמאחר שבינתיים נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון החדש, אזי במידה והבעל יפר את התראת פש"ר שתוצא נגדו לפי פקודת פש"ר, והאשה תרצה לנקוט בהליכי פש"ר כלפיו, היא כבר תצטרך לעשות זאת לפי החוק החדש ולהגיש נגדו בקשת נושה למתן צו לפתיחת הליכים לפי סעיף 109 לחוק החדש.

בעניין זה ציין בית המשפט את היחס שבין מתן התראת פש"ר לפי פקודת פש"ר ובין הוכחת חדלות פירעון לגבי בקשת נושה לפי סעיף 110 לחוק חדלות הפירעון החדש.

סעיף 5(6) לפקודת פשיטת הרגל קובע שאי קיום התראת פש"ר מהווה מעשה פשיטת רגל, אשר מבסס נקיטה בהליכי פשיטת הרגל, ולרבות מתן צו הכינוס. אולם, בחוק חדלות פירעון החדש, לא קיים כלל הליך למתן התראה ועל כן, סעיף 110 לחוק אינו כולל חזקה לפי אי קיום התראת פש"ר מהווה הוכחה לחדלות פירעון.

תחת זאת, הוא כולל חזקות אחרות שמקימות הוכחה לחדלות פירעון, אך זאת בתנאים שמציבים רף נמוך יותר מהתנאים למתן התראת פש"ר ואי קיומה כבסיס להוכחת מעשה פשיטת רגל.

כך למשל, סעיף 110(א)(3) לחוק החדש קובע שאי קיום פסק דין כספי מעל סך של 75,228 ₪ תוך 30 יום, מקים חזקה לחדלות פירעון. לפיכך, אי קיום התראת פש"ר במקרה דנן, בגין חוב המזונות של הבעל תהווה מכח קל וחומר, הוכחה לחדלות פירעון של הבעל לצורך הגשת הצו לפתיחת הליכים נגדו.

בהתאם לכך הורה בית המשפט על מתן התראת פש"ר כנגד הבעל וכן חייב אותו בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך של 5,850 ₪.

עוד בנושא: גביית חוב מזונות בהתאם לחוק חדלות פירעון


תאריך:21/09/2020 18:46  מחבר: Bankruptcy Law
 
close