מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

רשם ההוצאה לפועל ביטל עיקול על כספי פיצויי הפיטורים של חייבת

Hebrew

חייבת בהוצאה לפועל שעומדת בצו תשלומים בסך של 400 ₪ משנת 2016 ואף הסירה חוב פיגורים בגין תשלום עיתי בודד, הגישה בקיץ 2019 בקשה לביטול עיקול שהוטל על כספי פיצויי פיטורים בסך של 3,700 ₪ אותם קיבלה לאחר שפוטרה מעבודתה.

לטענתה, היא איננה עובדת מאז פיטוריה והיא זקוקה לכספים הללו לשם מימון העלויות הכרוכות בעליית בתה לכיתה א', כגון רכישת ילקוט, ספרים, כלי כתיבה, ביגוד ועוד.   

הזוכה בתיק התנגד לבקשתה, בין היתר בטענה שאין בצו התשלומים שנקבע כדי להחזיר את החוב בתיק וכי המדובר בכספים המגיעים לו על פי דין.

רשם ההוצאה לפועל החליט להיעתר לבקשתה באופן חלקי, מטעמים של מניעת יצירת עיוות דין כלפי בתה של החייבת, על לא עוול בכפה ורק בשל חובות אמה, ובאופן שהורה על העברת סך של 2,000 ₪ לידי החייבת והעברת היתרה בסך של 1,700 ₪, לידי הזוכה.

לשם כך דן רשם ההוצאה לפועל בשאלה האם ניתן לממש לפי הדין את כספי הפיצויים לצורך פירעון החוב ובמידה וכן, האם יש חובה לממש אותם, או שאולי ניתן להעביר אותם לידי החייבת לצורך מימון עלויות כניסתה בתה לכתה א' וזאת כפי שנסביר בהרחבה.

האם ניתן לממש את כספי פיצויי הפיטורים לצורך פירעון החוב?

רשם ההוצאה לפועל קבע כי לפי הפסיקה, כאשר מדובר בכספי פיצויי פיטורים שהגיע מועד פירעונם, כפי שאירע במקרה דנן נוכח פיטורי החייבת מעבודתה, אין מניעה לממש אותם לצורך תשלום חובותיה, וזאת למרות שהיא עומדת בצו התשלומים במועדו וכסדרו.

אמנם, סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע, בין היתר, שלא ניתן לעקל כספי פיצויי פיטורים, אולם הפסיקה פירשה סעיף זה כך שהוא מגן באופן מלא ומוחלט על פיצויי הפיטורים של העובד רק מפני עיקול שהוטל על ידי הנושים של המעסיק, בעוד שהוא מעניק הגנה חלקית בלבד מפני עיקול שהוטל על ידי נושים של העובד עצמו, וזאת באופן הבא.

כאשר זכותו של העובד החייב למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל טרם התגבשה, יש להגן על העובד ולדאוג שכספים אלה ישרתו אותו בהגיעו לפנסיה כשיגיע המועד לכך, ויהיו מוגנים מפני עיקול ע"י נושיו.

ברם, כאשר זכותו של העובד החייב בכספי הפיצויים כבר התגבשה, אין מדובר עוד בכספי הפנסיה הראויים להגנה.

החייב יכול לממש את הכספים שנצברו לזכותו ומכאן שכספים אלה הם כספי החייב ונושי החייב יכולים לעקל את הכספים הללו ולהיפרע מהם, כך נקבע בספק הדין המעניין בהליך בר"ע (ת"א) 2662/04  גל קור המרכז המקצועי למיזוג אויר בע"מ נ' קרן מקפת - מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ.

האם חובה לממש את כספי פיצויי הפיטורים לצורך פירעון החוב?

למרות שרשם ההוצאה לפועל קבע שניתן עקרונית לממש את כספי הפיצויים לטובת תשלום החוב, הוא גם הבהיר שאין פירוש הדבר שגם חובה לעשות כן.

זאת נוכח סעיף 8 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 שמקנה לרשם ההוצאה לפועל את הסמכות שלא לנקוט בהליך הוצאה לפועל מסויים אם ראה שלפי נסיבות המקרה, ההליך הנו בלתי יעיל או שניתן לבצע את פסק הדין בהליך חמור פחות וכן נוכח סעיף 16(א) לחוק זה, שמקנה לרשם את הסמכות להימנע מנקיטת הליך מסויים, גם ללא מתן ערובה, במידה והוא ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין.

לפיכך, יש לבחון האם המקרה דנן מצדיק את אי מימוש הכספים לשם מניעת עיוות דין והאם מימוש כספי הפיצויים הנו הליך יעיל או שאין הליך אחר שניתן לנקוט שחומרתו פחותה.

במילים אחרות, יש לבחון האם הייעוד הנטען של כספי הפיצויים על ידי החייבת לצורך רכישת ציוד לבתהּ העולה לכיתה א', מהווה עילה מספקת לאי מימוש הכספים לצורך פירעון החוב של החייבת.

לשם כך, בחן רשם ההוצל"פ את נסיבות התיק דנן וקבע שסכום הפיצויים, כאמור עומד על סך של כ-3,700 ₪, שקול ל-9.25 תשלומים עיתיים בסך 400 ₪ כל אחד. כלומר, אי מימוש הכספים יגרע מקופת ההוצאה לפועל תשלומים לתקופה של 9 חודשים ורבע בלבד, שמהווה אחוז מזערי מסך החוב בתיק. 

נכון שאין להקל ראש בכל סכום אשר ישולם על חשבון החוב ובכלל זה סכום הפיצויים, אך במקרה דנן מדובר במקרה יוצא דופן, מאחר  שאי הותרת הכספים בידי החייבת, יכול ליצור מצב בלתי רצוי ובלתי מתקבל על הדעת, שעולה כדי עיוות הדין, לפיו היא לא תוכל לרכוש לבתה את מלוא הציוד הנדרש לה בעת תחילת שנת הלימודים.

כלומר, זכויות החייבת, שלא לומר של בתהּ, גוברות על זכויות הזוכה בנסיבות המקרה דנן וזאת מאחר ומימוש מלוא הכספים לטובת תשלום החוב, עלול לפגוע בילדה בשל חובות כספיים של אמהּ, באופן לפיו עוצמת הפגיעה בה אינה שקולה לתועלת שתצמח לזוכה מקבלת כספי הפיצויים, כך שיש להעדיף את מניעת הסיכוי בפגיעה כאמור גם במחיר של ויתור על תשלום אחוז מזערי מסך החוב בתיק.

בהתאם לכך נקבע שיש הצדקה מטעמים של מניעת עיוות דין, בביטול העיקול ואי מימוש כספי הפיצויים לטובת תשלום החוב וזאת מהפן האישי של החייבת ואולי אף מהפן הציבורי, מאחר שהדבר עלול לפגוע בצרכי ילדים של חייבים ולמנוע מהם את זכותם לקיום אנושי בכבוד, שאז נפגע לא רק בכבודם כבני אדם, אלא נפגע גם בכבוד כולנו.

מצד שני, מאחר שהחייבת לא הוכיחה באסמכתאות את העלויות הצפויות לשם רכישת הציוד לבתה, למעט קבלה על תשלום בסך 280 ₪ והיא גם לא הבהירה האם היא פעלה לצורך הוזלת עלויות אלו, באמצעות הגשת בקשות למשרד החינוך לקבלת הנחות בתשלומי החובה או פרוייקט השאלת ספרים, קבע שמתוך כספי הפיצויים בסך כולל של 3,700 ₪, היא תקבל סך של 2,000 ₪ בלבד, והיתרה, בסך של 1,700 ₪, תועבר לידי הזוכה.

עוד בנושא: ביטול הגבלות בהוצאה לפועל


תאריך:23/01/2020 13:42  מחבר: Bankruptcy Law
 
close